ข้าม site news

Site news

รูปภาพของAdmin User
ดาวน์โหลดปก ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดย Admin User - ศุกร์, 9 มีนาคม 2018, 8:28AM
 
รูปภาพของAdmin User
บันทึกข้อมูลเกียรติยศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โดย Admin User - ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์ 2018, 9:50AM
 
รูปภาพของAdmin User
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2017, 10:38AM
 
รูปภาพของAdmin User
แบบรายงานและประเมินผล งาน/โครงการ
โดย Admin User - พุธ, 13 กันยายน 2017, 1:27PM
 
รูปภาพของAdmin User
บันทึกคะแนนเต็ม รายหน่วย/คะแนนกลางภาค/ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดย Admin User - อังคาร, 22 สิงหาคม 2017, 1:33PM
 
รูปภาพของAdmin User
เครื่องมือครู 4.0 สู่ยุค Digital School
โดย Admin User - อังคาร, 22 สิงหาคม 2017, 1:32PM
 

สร้างเว็บด้วย Google sites สู Digital School คลิกที่นี่

Template | อีเมลบุคลากร | อีเมลหน่วยงาน

 
รูปภาพของAdmin User
โปรแกรมผลิตเอกสาร
โดย Admin User - อังคาร, 22 สิงหาคม 2017, 1:31PM
 
รูปภาพของAdmin User
ถ่ายถอดภาระงานให้คนรุ่นต่อไป
โดย Admin User - ศุกร์, 11 สิงหาคม 2017, 9:18PM
 

งานจัดการ Bookmark การจัดการเว็บวิชาการ การจัดการอีเมล

ชม Video Clip | เว็บ Google Sites | เว็บครูวิชิต by Google Sites

 
รูปภาพของAdmin User
การใช้ WinSCP
โดย Admin User - อังคาร, 11 กรกฎาคม 2017, 10:31PM
 pccnst map แผนที่ตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช